• 011/329-00-75
  • Poenkareova 14, Beograd
  • Južni Bulevar 1A, Beograd

Pravila povraćaja paketa

Potrebne lične podatke prosleđujemo isključivo ukoliko isti zatrebaju poslovnim partnerima za realizaciju isporuke Vaše porudžbine ili za potrebe adresiranja štampanih reklamnih materijala. Imate pravo da zatražite ispravku, izmenu ili dopunu netačnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka, a ukoliko više ne želite da primate naše kataloge dovoljno je usmeno ili pismeno obaveštenje.

Naša kompanija garantuje da lični podaci kupaca neće biti dati na uvid i upotrebu trećim licima bez prethodne izričitog pristajanja kupaca. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlašćenih službi izvršne državne vlasti Republike Srbije, za potrebe istražnih radnji na osnovu valjanog sudskog naloga.

PAMPERO

  • Poenkareova 14, Beograd
  • 011/329-00-75
  • Pon - Pet: Od 10:00 do 17:00
  • Subotom, nedeljom i za vreme državnih praznika ne radimo

5.11 PREMIUM STORE

  • Južni Bulevar 1A, Beograd
  • 011/438-52-59
  • Pon - Pet: Od 10:00 do 20:00
  • Subotom, nedeljom i za vreme državnih praznika ne radimo